NAŠA VÍZIA

NAŠA VÍZIA
Chceme urobiť meno Ježiš
vzácne v našom meste.
Našou víziou je vidieť mladých ľudí, ktorí dôverne poznajú Boha, žijú život na základe princípov Biblie, sú autentickí a relevantní.