Iný Rozmer v meste

Mládež Iný Rozmer sa budúci pondelok 25.9.2017 vyberie opäť do ulíc. Stretneme sa v centre o 18:00 h. (na mieste vyznačenom na obrázku), po spoločnej modlitbe pôjdeme do ulíc priniesť ľuďom v meste evanjelium. Tešíme sa na Vás a na čerstvý Boží dotyk do životov ľudí v meste.


Konferencia pre mužov

Silný v Pánovi – je názov konferencie pre mužov, ktorú organizuje AC Košice dňa 23.9.2017 (sobota) v čase od 9:30 do 15:30. Vyučovať príde Peter Kozic – americký misionár žijúci v Čechách. Kapacita je obmedzená kvôli priestorom, programu a obedu. Svoju záväznú účasť hláste do 17.9.2017 u s. Zlatice. Registrácia začína vo vestibule o 9:00. Tešíme sa na čas Božieho požehnania a vyučenia.


Stretnutie mládeží východu

Iný Rozmer pozýva všetky mládeže AC z východného Slovenska na spoločné chvály, uctievanie Boha a modlitby. Vítané sú aj iné mládeže, príp. ľudia zo spoločenstiev aj mimo AC. Budeme sa modliť aj za nový školský rok 2017/18 a smerovanie pre nás ako spoločnestvá, jednotivcov a za naše mestá, v ktorých žijeme. Tešíme sa na Vás 5.9.2017 o 18:00. 


Pozvánka na GLS 2017

Od pondelka 8.5.2017 sa môžeš prihlásiť na super konferenciu Global leadership summit (GLS 2017), ktorá bude tento rok aj v Košiciach, v termíne od 24.11. do 25.11.2017. Je určená nielen pre lídrov, ale aj pre cele tímy. Máš možnosť využiť študentskú zľavu alebo zľavu pre skupiny 5+ alebo 10+. Viac informácií aj registráciu nájdeš na webovej stránke: www.dobrylider.sk.