Mládež Iný Rozmer

  Get Directions


Všetkých Vás srdečne pozývame na mládežnícke stretnutie, ktoré sa uskutoční utorok o 18.18 hod v budove ACKE na Bratislavskej 1 v Košiciach.