Mládež Iný Rozmer

  Get Directions


Všetkým Vás srdečne pozývame na ďalšie mládežnícke stretnutie, ktoré sa uskutoční utorok 13.11.2018 o 18.18 v budove ACKE na Bratislavskej 1 v Košiciach.